KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

06.04.2017 07:27 #1 saareke

saareke
Moderaator

Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS 04.04.2017 nr 1-1/385

Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ Spordiklubi AK Rahinge (registreerimisnumber 80257523) 24. märtsi 2017 taotluse kohaselt korraldab MTÜ Spordiklubi AK Rahinge Emajõel Tartu linnas Kroonuaia silla ja Kaarsilla vahelisel alal 12. mail 2017 kell 19.00−21.00 veelaua demonstratsioonsõite kiirusel 30−35 km/h. Seoses nimetatud üritustega palutakse luba sulgeda Emajõel ürituste läbiviimise alal teiste veesõidukite liiklus. Korraldaja esindaja on Martin Bachmann, tel 505 7527.

Veelaua demonstratsioonsõitudel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik keelata ürituste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus. 

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia silla ja Kaarsilla vahelisel alal seoses MTÜ Spordiklubi AK Rahinge korraldatavate veelaua demonstratsioonsõitudega 12. mail 2017 kell 19.00−21.00.

2. Kohustada ürituse korraldajat demonstratsioonsõitude läbiviimisel arvestama Kaarsilla remondiga ja sellest tulenevate võimalike piirangutega. 

3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ja pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

4. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.allkirjastatud digitaalselt
Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

12.04.2017 12:10 #2 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS 21.03.2017 nr 1-1/340

Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja (registreerimisnumber 80087452) 2. märtsi 2017 taotluse kohaselt korraldab MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani Tartu Tudengipäevade 2017 raames üritused Ekstreem, Karsumm, Paadiralli, Hirmufaktor ja Volber. Seoses nimetatud üritustega palutakse luba sulgeda Emajõel ürituste läbiviimise alal 29. aprillil kell 16.00−19.00, 30. aprillil kell 11.45−24.00 ja 1. mail kell 00.00−00.30 teiste veesõidukite liiklus. MTÜ Tartu Üliõpilasmaja poolt on piirangute kehtivuse ajal piirangualast läbipääsu eest vastutaja Hendrik Roland Helm, telefon 505 2889.

Tartu Tudengipäevade 2017 raames Emajõel korraldatavatel üritustel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik keelata ürituste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus. Arvestades seda, et 30. aprillil on veeliiklus suletud pikka aega, tuleb ürituste korraldajal tagada ürituste vaheaegadel teistele veesõidukitele piirangualast läbisõit.   

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani seoses Tartu Tudengipäevade 2017 raames ürituse Ekstreem korraldamisega 29. aprillil 2017 kell 16.00−19.00.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani 30. aprillil 2017 kell 11.45−24.00 ja 1. mail 2017 kell 00.00−00.30 seoses Tartu Tudengipäevade 2017 raames ürituste Karsumm (30.04.2017 kell 12.00−14.00), Paadiralli (30.04.2017 kell 15.00−16.30), Hirmufaktor (30.04.2017 kell 17.00−19.00) ja Volber (30.04.2017 kell 23.00−23.45) korraldamisega. Lubada ürituste vaheaegadel teiste veesõidukite läbisõit piirangualast eelneval kokkuleppel läbipääsu eest vastutajaga. 

3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ja pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine. 

4. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.


allkirjastatud digitaalselt
Tõnu Vesi
maasekretär maavanema ülesannetes

Eemal

 

01.06.2017 16:37 #3 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

MAAVANEMA KORRALDUS 01.06.2017 nr 1-1/576

Veesõidukite liikluskiiruse piirangu kehtestamine

Elamuspank OÜ (registreerimisnumber 12065192) 31. mai 2017 taotluse kohaselt korraldab osaühing 3. juunil 2017 Emajõel Tartu linnas ööklubi Atlantise esisel alal spordivõistluse, mille käigus sõidetakse raftidega korduvalt üle jõe edasi-tagasi. Nimetatud võistluse läbiviimine häirib oluliselt teiste veekogu kasutajate tegevust. Nähtuvalt esitatud taotlusest on Elamuspank OÜ suhelnud OÜ Seto Line Reisid, OÜ Dorpat ja MTÜ Emajõe Lodjakoda esindajatega ning saanud kokkuleppele, et üksteise huvidega mõistlikult arvestades on võimalik nimetatud võistlust läbi viia. 

Emajõel korraldatava raftide võidusõidul osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik piirata võistluse läbiviimise kohas teiste veesõidukite kiirust. 

Võistluste läbiviimise eest vastutaja on korraldusjuht Are Tints, tel 5557 0661. 


Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Kohustada seoses raftide võidusõidu korraldamisega liikuma teisi veesõidukeid Emajõel Tartu linnas 3. juunil 2017 kell 11.00−14.00 Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal minimaalse kiirusega ning olla vajaduse korral valmis ohutult peatuma. 

2. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala tähistamine ning võistlusest osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ning teiste veesõidukite ohutus ja pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.allkirjastatud digitaalselt
Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

16.06.2017 13:46 #4 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

Seoses Kaarsilla remondiga on häiritud veeliiklus Tartu kesklinna piires: http://tartu.postimees.ee/4148239/kaars … st-emajoel

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson