KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

06.04.2017 07:27 #1 saareke

saareke
Moderaator

Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS 04.04.2017 nr 1-1/385

Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ Spordiklubi AK Rahinge (registreerimisnumber 80257523) 24. märtsi 2017 taotluse kohaselt korraldab MTÜ Spordiklubi AK Rahinge Emajõel Tartu linnas Kroonuaia silla ja Kaarsilla vahelisel alal 12. mail 2017 kell 19.00−21.00 veelaua demonstratsioonsõite kiirusel 30−35 km/h. Seoses nimetatud üritustega palutakse luba sulgeda Emajõel ürituste läbiviimise alal teiste veesõidukite liiklus. Korraldaja esindaja on Martin Bachmann, tel 505 7527.

Veelaua demonstratsioonsõitudel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik keelata ürituste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus. 

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia silla ja Kaarsilla vahelisel alal seoses MTÜ Spordiklubi AK Rahinge korraldatavate veelaua demonstratsioonsõitudega 12. mail 2017 kell 19.00−21.00.

2. Kohustada ürituse korraldajat demonstratsioonsõitude läbiviimisel arvestama Kaarsilla remondiga ja sellest tulenevate võimalike piirangutega. 

3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ja pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

4. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.allkirjastatud digitaalselt
Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

12.04.2017 12:10 #2 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS 21.03.2017 nr 1-1/340

Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja (registreerimisnumber 80087452) 2. märtsi 2017 taotluse kohaselt korraldab MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani Tartu Tudengipäevade 2017 raames üritused Ekstreem, Karsumm, Paadiralli, Hirmufaktor ja Volber. Seoses nimetatud üritustega palutakse luba sulgeda Emajõel ürituste läbiviimise alal 29. aprillil kell 16.00−19.00, 30. aprillil kell 11.45−24.00 ja 1. mail kell 00.00−00.30 teiste veesõidukite liiklus. MTÜ Tartu Üliõpilasmaja poolt on piirangute kehtivuse ajal piirangualast läbipääsu eest vastutaja Hendrik Roland Helm, telefon 505 2889.

Tartu Tudengipäevade 2017 raames Emajõel korraldatavatel üritustel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik keelata ürituste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus. Arvestades seda, et 30. aprillil on veeliiklus suletud pikka aega, tuleb ürituste korraldajal tagada ürituste vaheaegadel teistele veesõidukitele piirangualast läbisõit.   

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani seoses Tartu Tudengipäevade 2017 raames ürituse Ekstreem korraldamisega 29. aprillil 2017 kell 16.00−19.00.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani 30. aprillil 2017 kell 11.45−24.00 ja 1. mail 2017 kell 00.00−00.30 seoses Tartu Tudengipäevade 2017 raames ürituste Karsumm (30.04.2017 kell 12.00−14.00), Paadiralli (30.04.2017 kell 15.00−16.30), Hirmufaktor (30.04.2017 kell 17.00−19.00) ja Volber (30.04.2017 kell 23.00−23.45) korraldamisega. Lubada ürituste vaheaegadel teiste veesõidukite läbisõit piirangualast eelneval kokkuleppel läbipääsu eest vastutajaga. 

3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ja pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine. 

4. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.


allkirjastatud digitaalselt
Tõnu Vesi
maasekretär maavanema ülesannetes

Eemal

 

01.06.2017 16:37 #3 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

MAAVANEMA KORRALDUS 01.06.2017 nr 1-1/576

Veesõidukite liikluskiiruse piirangu kehtestamine

Elamuspank OÜ (registreerimisnumber 12065192) 31. mai 2017 taotluse kohaselt korraldab osaühing 3. juunil 2017 Emajõel Tartu linnas ööklubi Atlantise esisel alal spordivõistluse, mille käigus sõidetakse raftidega korduvalt üle jõe edasi-tagasi. Nimetatud võistluse läbiviimine häirib oluliselt teiste veekogu kasutajate tegevust. Nähtuvalt esitatud taotlusest on Elamuspank OÜ suhelnud OÜ Seto Line Reisid, OÜ Dorpat ja MTÜ Emajõe Lodjakoda esindajatega ning saanud kokkuleppele, et üksteise huvidega mõistlikult arvestades on võimalik nimetatud võistlust läbi viia. 

Emajõel korraldatava raftide võidusõidul osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik piirata võistluse läbiviimise kohas teiste veesõidukite kiirust. 

Võistluste läbiviimise eest vastutaja on korraldusjuht Are Tints, tel 5557 0661. 


Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Kohustada seoses raftide võidusõidu korraldamisega liikuma teisi veesõidukeid Emajõel Tartu linnas 3. juunil 2017 kell 11.00−14.00 Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal minimaalse kiirusega ning olla vajaduse korral valmis ohutult peatuma. 

2. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala tähistamine ning võistlusest osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ning teiste veesõidukite ohutus ja pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.allkirjastatud digitaalselt
Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

16.06.2017 13:46 #4 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

Seoses Kaarsilla remondiga on häiritud veeliiklus Tartu kesklinna piires: http://tartu.postimees.ee/4148239/kaars … st-emajoel

Eemal

 

07.07.2017 11:43 #5 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

MAAVANEMA KORRALDUS 06.07.2017 nr 1-1/709

Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ TriSmile korraldab 7. juulil 2017 Tartu avaveeujumise ning 8. juulil ja 9. juulil 2017 Tartu Mill Triatloni, mille võistlustrass kulgeb Tartu linnas, Tartu vallas ja Emajõel. Seoses nimetatud ürituste läbiviimisega palutakse luba sulgeda Emajõel veesõidukite liiklus võistluste korraldamise ajaks, et oleks tagatud võistlustrassi säilimine, võistlustel osalejate ja pealtvaatajate ohutus.

MTÜ TriSmile poolt on Tartu Mill Triatloni (www; www) korraldamise eest vastutav isik Margus Püvi, telefon 508 7383.   

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses MTÜ TriSmile korraldatava Tartu avaveeujumisega 7. juulil 2017 Tartu linnas Tähtvere avaujula ja Vabadusesilla vahelisel lõigul kell 17.00-19.00. 

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses MTÜ TriSmile korraldatava Tartu Igamehetriatloni ja Tartu Mill Triatloni läbiviimisega 8. juulil 2017: 2.1 Tartu linnas Vabaduse silla ja Võidu silla vahelisel lõigul  kell 7.00-12.00.  2.2 Tartu linnas Lodjakoja ja Võidu silla vahelisel lõigul kell 12.00-17.00.

3. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses MTÜ TriSmile korraldatava Tartu Mill Triatloni läbiviimisega (Tartu ITU European CUP) 9. juulil 2017 Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani ja Võidu sillast 100 m allavoolu ulatuval lõigul kell 6.00-18.00. 

4. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktides 1 - 3 nimetatud alast võistluse vaheaegadel eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid, pealtvaatajaid ja võistluste läbiviimisel kasutatavaid rajatisi.

5. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus.

6. Võistluste korraldajal tagada pärast võistluste lõppu veekogust risu ning veereostuse likvideerimine.

7. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

allkirjastatud digitaalselt
Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

20.07.2017 10:21 #6 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

MAAVANEMA KORRALDUS 18.07.2017 nr 1-1/755

Veesõidukitega liiklemise keelamine


Tartu linna asutus Tiigi Seltsimaja korraldab Emajõe festivali 2017 raames Emajõel 18. ja 19. augustil 2017 Tartus Emajõel mitmesuguseid üritusi. Vastavalt 09. juunil 2017 esitatud taotlusele soovitakse ürituste korraldamise ajaks piirata teiste veesõidukite liiklust. 

Ürituste korraldamise ajaks on otstarbekas keelata teiste veesõidukite liiklus eesmärgiga tagada üritustel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus.

Tartu linna asutuse Tiigi Seltsimaja poolt on korraldamise eest vastutav isik Katrin Vask, telefon 5348 2682.   

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses Tartu linna asutuse Tiigi Seltsimaja poolt Emajõe festivali 2017 raames korraldatavate üritustega järgmiselt:  1.1 Tartu linnas Lodjakoja ja Ihaste silla vahelisel lõigul  18. augustil 2017 kell 12.00-20.00.  1.2 Tartu linnas Lodjakoja ja Rebase sadama vahelisel lõigul 19 augustil 2017 kell 17.00-20.00.

2. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud alast ürituste vaheaegadel eelneval kokkuleppel ürituste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid, korraldajaid, pealtvaatajaid ja ürituste läbiviimisel kasutatavaid rajatisi.

3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osalejate ja pealtvaatajate ohutus.

4. Ürituste korraldajal tagada pärast ürituste lõppu veekogust risu ning veereostuse likvideerimine.

5. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.


allkirjastatud digitaalselt
Tõnu Vesi maasekretär
maavanema ülesannetes

Eemal

 

11.08.2017 14:21 #7 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

MAAVANEMA KORRALDUS 09.08.2017 nr 1-1/808 Veesõidukitega liiklemise keelamine

Mängufilmi „Pääsukese tõeline elu“ tootmisjuht Hillar Indla esitas 8. augustil 2017 taotluse lubada korraldada Emajõel Tartu linna piires Lodjakojast ülesvoolu 500 meetri pikkusel alal filmivõtted. Võtted toimuvad 16. augustil 2017 kell 12.00−21.00. 

Võtete toimumise ajaks on otstarbekas keelata teiste veesõidukite liiklus eesmärgiga tagada võtetel osalejate ja korraldajate ohutus.

Võtete korraldamise eest vastutav isik on Hillar Indla, telefon 5342 3404.   

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linna piires Lodjakojast ülesvoolu 500 meetri pikkusel alal 16. augustil 2017 kell 12.00−21.00 seoses mängufilmi „Pääsukese tõeline elu“ võtetega. 

2. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud alast võtete vaheaegadel eelneval kokkuleppel võtete korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võtetel osalejaid, korraldajaid ja võtete läbiviimisel kasutatavaid vahendeid. 

3. Võtete korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osalejate korraldajate ohutus.

4. Võtete korraldajal tagada pärast võtete lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

5. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.


allkirjastatud digitaalselt

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

18.08.2017 09:42 #8 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veesõidukitega liiklemise keelamine 2017.a.

MAAVANEMA KORRALDUS 14.08.2017 nr 1-1/815

Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ Tartumaa Spordiliit korraldab koostöös Piirissaare Vallavalitsusega 19. augustil 2017 Piirissaare kanalis II Piirissaare ujumise. Ohutuse tagamiseks palub Piirissaare Vallavalitsus keelata Piirissaare kanalis ujumisvõistluse toimumise ajaks laevaliiklus. 

Võistluse korraldamisel on kontaktisik Lembit Toru, tel +372 5556 0888, e-post info@tmsl.ee 

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata 19. augustil 2017 kell 12.30−14.30 veesõidukitega liiklemine Piirissaare kanalis seoses MTÜ Tartumaa Spordiliidu korraldatava II Piirissaare ujumisega. 

2. Võistluse korraldajal on kohustus tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus, samuti pärast ürituse lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

 
allkirjastatud digitaalselt

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson